See English Version

نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات پذیرش شده توسط کنفرانس های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند.
لذا به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که  نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت با کد اختصاصی:  25185-00211 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه گردیده است.